ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρέζνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρέζνη

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Πέτσιανη αποσπάται από την κοινότητα Πλαζούμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ρέζνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθούσα

Ο οικισμός Πέτσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθούσης

Κ. Ανθούσης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρέζνης

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv