ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσακνοχωρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσακνοχώριον

Ο οικισμός Συγκόλιον προσαρτάται στην κοινότητα Τσακνοχωρίου

Ο οικισμός Φυτόκιον προσαρτάται στην κοινότητα Τσακνοχωρίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Συγκόλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρόχθιον

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Τσακνοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανθοχωρίου

Κ. Ανθοχωρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσακνοχωρίου

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Φυτόκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv