ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μποχωρίνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μποχωρίνη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μποχωρίνη της κοινότητας διορθώνεται σε Βουχωρίνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βουχωρίνης

Κ. Βουχωρίνης (Κοζάνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μποχωρίνης

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Βουχωρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv