ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βροντίζης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρόντιζα

Ο οικισμός Βίνιανη προσαρτάται στην κοινότητα Βροντίζης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βίνιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκάδι

Ο οικισμός Βρόντιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βροντή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βροντής

Κ. Βροντής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βροντίζης

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Βροντή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Λευκάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv