ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλαζούμης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πλάζουμη

Ο οικισμός Πέτσιανη προσαρτάται στην κοινότητα Πλαζούμης

Ο οικισμός Τσιαραπιανή προσαρτάται στην κοινότητα Πλαζούμης

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Πέτσιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρέζνης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Πλάζουμη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομαλή

Ο οικισμός Τσιαραπιανή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυκοκερασιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ομαλής

Κ. Ομαλής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλαζούμης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γλυκοκερασιά της κοινότητας διορθώνεται σε Γλυκοκερασέα

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Γλυκοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv