ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λέχοβον

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Λεχόβου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 160Α - 23/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 21Α - 18/01/1951

Ο οικισμός Χειμάδι αποσπάται από την κοινότητα Ασπρογείων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Λέχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηρωϊκόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρωϊκού

Κ. Ηρωϊκού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεχόβου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Ηρωϊκόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Λέχοβον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεχόβου

Κ. Λεχόβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ηρωϊκού

05/04/1981

Ο οικισμός Χειμάδι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λέχοβον της κοινότητας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λέχοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv