ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σουμπίνου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σούμπινο

Ο οικισμός Μηλιά προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπίνου

Ο οικισμός Σπάτα προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπίνου

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Σούμπινο της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοκκινιάς

Κ. Κοκκινιάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουμπίνου

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπάτας

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Τραπεζούς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκινιάς

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κοκκινιάς (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv