ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πρεβενίτσης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρεβενίτσα

Ο οικισμός Βίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Πρεβενίτσης

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Πρεβενίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Πικριβενίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πικριβενίτσης

Κ. Πικριβενίτσης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πρεβενίτσης

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Βίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόχμη

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Πικριβενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυγδαλιών

Κ. Αμυγδαλιών (Κοζάνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πικριβενίτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυγδαλιές της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμυγδαλεών

Κ. Αμυγδαλεών (Κοζάνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αμυγδαλιών

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αμυγδαλεών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Λόχμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv