ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λουντσίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λούντσι

Ο οικισμός Καλαπόδι προσαρτάται στην κοινότητα Λουντσίου

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Καλαπόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπινόβου

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Τριτσικό αποσπάται από την κοινότητα Λιμπινόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Τριτσικό της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίκορφο

Ο οικισμός Λούντσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλονή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλονής

Κ. Καλλονής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λουντσίου

ΦΕΚ 429Α - 31/12/1931

Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρικόρφου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καλλονής (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv