ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοπρίβης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοπρίβα

Ο οικισμός Βούρμποβον προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Κολοκυθάκι προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Πυλωροί προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Γκουστάμ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Πισκό προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Λούντσι προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Λούντσι της κοινότητας διορθώνεται σε Λουτσίσνο

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Κοπρίβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κνίδη

Ο οικισμός Πισκό της κοινότητας μετονομάζεται σε Πιστικόν

Ο οικισμός Γκουστάμ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πόρος

Ο οικισμός Λουτσίσνο της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκαδάκια

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Βούρμποβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτιές

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κνίδης

Κ. Κνίδης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπρίβης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Παλαιοκόπριβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιοκνίδη

Ο οικισμός Ράτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγάπη

Ο οικισμός Σαδοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροκλεισούρα

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυλωρών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ιτιές της κοινότητας διορθώνεται σε Ιτέα

07/04/1951

Ο οικισμός Παλαιοκνίδη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Κολοκυθάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκάκιον

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Κνίδης (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλοχίου

05/04/1981

Ο οικισμός Λαγκαδάκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πευκάκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βεντζίου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv