ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζυγοστίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζυγόστι

Ο οικισμός Καλόχι προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγοστίου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ζυγόστι στον οικισμό Καλόχι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοχίου

Κ. Καλοχίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζυγοστίου

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Ζυγόστι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόλακκος

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καλοχίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μεσόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv