ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τίστα

Ο οικισμός Λυπινίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Τίστης

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Λυπινίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Λεπενίτσα

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Τίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζιάκας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζιάκα

Κ. Ζιάκα (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λεπενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβολάκι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζιάκας της κοινότητας διορθώνεται σε Ζάκας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζάκα

Κ. Ζάκα (Κοζάνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζιάκα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κρύα Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζάκα

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Ζάκα (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv