ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αβδέλας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αβδέλα

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Αβδέλα της κοινότητας διορθώνεται σε Αβδέλλα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αβδέλλας

Κ. Αβδέλλας (Κοζάνης)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αβδέλας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αβδέλλας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv