ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τουργιουκίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τούργιουκο

Ο οικισμός Παλαιότουρκο προσαρτάται στην κοινότητα Τουργιουκίου

Ο οικισμός Μονή Ζάπουρτα προσαρτάται στην κοινότητα Τουργιουκίου

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Τούργιουκο της κοινότητας διορθώνεται σε Τουρνίκι

Το όνομα του οικισμού Μονή Ζάπουρτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Ζάμπουρτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τουρνικίου

Κ. Τουρνικίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τουργιουκίου

18/12/1920

Ο οικισμός Παλαιότουρκο της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Μονή Ζάμπουρτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονή Οσίου Νικάνορος

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μονή Οσίου Νικάνορος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονή Αγίου Νικάνορος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τουρνίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παναγίας

Κ. Παναγίας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρνικίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκούμτσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναγίας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Παναγίας (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικάνορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Ο οικισμός Σκούμτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv