ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δημηνίτσης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δημηνίτσα

Ο οικισμός Αράπης προσαρτάται στην κοινότητα Δημηνίτσης

Ο οικισμός Γκομπλαράκι προσαρτάται στην κοινότητα Δημηνίτσης

Ο οικισμός Ζουμνιάτσι προσαρτάται στην κοινότητα Δημηνίτσης

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Δημηνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρπερόν

Ο οικισμός Γκομπλαράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρπερού

Κ. Καρπερού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δημηνίτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πινιάρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρπερού

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ζουμνιάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιουριά

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Πινιάρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελάφι

16/10/1940

Ο οικισμός Μικρό της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Ελάφι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Ο οικισμός Αράπης της κοινότητας μετονομάζεται σε Δήμητρα

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλιουριάς

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Καρπερού (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρπερόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χασίων

Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv