ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζευγολατιού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατείον από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ράχιανι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγολατιού

Αναγνώριση του οικισμού Καλέντζιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγολατιού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατείον της κοινότητας διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζευγολατείου

Κ. Ζευγολατείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζευγολατιού

Ο οικισμός Ράχιανι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ζευγολατείου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κυράς Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζευγολατείου

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεντζίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα Καλεντζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Κυράς Βρύση της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ζευγολατείον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βόχας

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv