ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσιραχίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσιράχι

Ο οικισμός Βιβίστη προσαρτάται στην κοινότητα Τσιραχίου

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Τσιράχι της κοινότητας διορθώνεται σε Τσιράκι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τσιρακίου

Κ. Τσιρακίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τσιραχίου

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Τσιράκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κοσμάς

Ο οικισμός Βιβίστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκκλησία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Κοσμά

Κ. Αγίου Κοσμά (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσιρακίου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αγίου Κοσμά (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Εκκλησία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κοσμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv