ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρατοσινίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρατοσίνιστα

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Ρατοσίνιστα της κοινότητας διορθώνεται σε Ραδοσίνιστα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ραδοσινίστης

Κ. Ραδοσινίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρατοσινίστης

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Ραδοσίνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέγαρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάρου

Κ. Μεγάρου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραδοσινίστης

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Μεγάρου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κοσμά του Αιτωλού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv