ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκριντάδων (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκριντάδες

Ο οικισμός Πλέσια προσαρτάται στην κοινότητα Γκριντάδων

Ο οικισμός Μάνες προσαρτάται στην κοινότητα Γκριντάδων

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Γκριντάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιμιλιανός

Ο οικισμός Μάνες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθρακιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιμιλιανού

Κ. Αιμιλιανού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκριντάδων

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Πλέσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελίσσι

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Αιμιλιανού (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιμιλιανού

ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv