ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιμπινόβου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λιμπίνοβον

Ο οικισμός Τριτσικό προσαρτάται στην κοινότητα Λιμπινόβου

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Τριτσικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουντσίου

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Καλαπόδι αποσπάται από την κοινότητα Λουντσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Λιμπίνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Διάκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διάκου

Κ. Διάκου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιμπινόβου

16/05/1928

Ο οικισμός Καλαπόδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Κ. Διάκου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

Ο οικισμός Διάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv