ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πιστιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πιστιανά από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Θεοδωρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Καλεντίνης

Ο οικισμός Καλεντίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καλεντίνη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πιστιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Πιστιανά Παλαιάς Ελλάδος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Κ. Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Τραπεζάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Τζαπάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Σινιάγκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Σιάντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πιστιανών

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Σινιάγκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέραμα

Ο οικισμός Σιάντος της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούλα

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Πιστιανά Παλαιάς Ελλάδος της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίστρατον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διστράτου

Κ. Διστράτου (Άρτης)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πιστιανών Παλαιάς Ελλάδος

05/04/1981

Ο οικισμός Πέραμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δίστρατον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv