ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κορτσίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόρτσιστα

Ο οικισμός Νοβοσέλο προσαρτάται στην κοινότητα Κορτσίστης

Ο οικισμός Τέρτσικας προσαρτάται στην κοινότητα Κορτσίστης

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Τέρτσικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτσκου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Κόρτσιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυάνεμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυανέμου

Κ. Πολυανέμου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορτσίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νοβοσέλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορφούλα

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Κορφούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κομνηνάδων

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πολυανέμου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Πολυάνεμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιεροπηγής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv