ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιαννοβαίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιαννοβαίνη

Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννοβαίνης

Ο οικισμός Ζαγάρι προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννοβαίνης

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Όμοτσκον αποσπάται από την κοινότητα Καλεβίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λειβάδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζαγάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ζαχαρίας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Όμοτσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβαδοτόπι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γιαννοχωρίου

Κ. Γιαννοχωρίου (Φλωρίνης)

Ο οικισμός Γιαννοβαίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γιαννοχώρι

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννοβαίνης

ΦΕΚ 366Α - 04/10/1929

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα Μονοπύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοπύλου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ζαχαρίας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πεύκος της κοινότητας Πεύκου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Γιαννοχωρίου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Λιβαδοτόπι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πεύκος της κοινότητας Πεύκου

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv