ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Αιγείρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βαλκουβίνα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Κορακιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Γκουμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Παληοσταφίδα προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Φούρνος Πύργου προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακράτας

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποροβίτσας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας

Ο οικισμός Βαλκουβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

Ο οικισμός Φούρνος Πύργου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο οικισμός Παληοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ακράτα από το δήμο Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 32Α - 23/02/1917

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαινιωτίκων

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv