ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλεβίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλέβιστα

Ο οικισμός Όμοτσκον προσαρτάται στην κοινότητα Καλεβίστης

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Όμοτσκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννοβαίνης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καλέβιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλή Βρύση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλής Βρύσης

Κ. Καλής Βρύσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλεβίστης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Καλής Βρύσης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Καλή Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διποταμιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv