ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουβάλας (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουβάλα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στην κοινότητα Βουβάλας

Ο οικισμός Γιαννωτά προσαρτάται στην κοινότητα Βουβάλας

ΦΕΚ 59Α - 11/03/1920

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννωτών

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Ο οικισμός Βουβάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άζωρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αζώρου

Κ. Αζώρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 36Α - 26/03/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουβάλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρανταπόρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv