ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαντόβου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάντοβον

Ο οικισμός Μητσούνι προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

Ο οικισμός Καραούλι προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

Ο οικισμός Παζαρλή ή Παζαρλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

Ο οικισμός Μπαϊρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαντόβου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι Μονής Σπαρμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντόβου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Μητσούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντόβου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Σπαρμού Ολύμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαντόβου

ΦΕΚ 63Β - 21/07/1924

Ο οικισμός Μπαϊρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόχωμα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σάντοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα Ολύμπου

Ο οικισμός Μητσούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλάμπουρον

Ο οικισμός Παζαρλή ή Παζαρλάδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Φιλιππαίοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου

Κ. Καλλιθέας Ολύμπου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαντόβου

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ολυμπιάδος

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινοπλού

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Σπαρμού Ολύμπου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Σπαρμού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Παζαρλάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παζαρλάδων

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλαμπούρου

Ο οικισμός Καραούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρου

Ο οικισμός Καλύβια Μητσούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρου

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρου

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Κάτω Φιλιππαίοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παζαρλάδες

ΦΕΚ 191Α - 19/07/1955

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα Ολύμπου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ολύμπου

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv