ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ελασσόνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελασσών

Ο οικισμός Δριάνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ελασσόνος

Ο οικισμός Τσερνίλο προσαρτάται στην κοινότητα Ελασσόνος

Ο οικισμός Μικρό Ελευθεροχώρι ή Ελευθεροχωράκι προσαρτάται στην κοινότητα Ελασσόνος

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δριάνοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δριανόβου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μεργιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελασσόνος

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τσερνίλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιονέριον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μικρό Ελευθεροχώρι ή Ελευθεροχωράκι της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρό Ελευθεροχώριον

Ο οικισμός Μεργιά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Πολυνέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελασσόνος

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ελασσόνος

Δ. Ελασσόνος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ελασσόνος

ΦΕΚ 39Α - 17/03/1978

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα Τσαριτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Ο οικισμός Νέον Πολυνέριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγιονέριον του δήμου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλανίδα αποσπάται από την κοινότητα Βαλανίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Βαλανίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Γαλανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Στεφανοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Στεφανοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαριτσάνη αποσπάται από την κοινότητα Τσαριτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρανέα Ελασσόνος αποσπάται από το δήμο Αντιχασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο Αντιχασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρη αποσπάται από το δήμο Αντιχασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολίχη αποσπάται από το δήμο Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοπούλες αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολυμπιάς αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα Ολύμπου αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Σπαρμού αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγειον αποσπάται από το δήμο Ολύμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραιτώριον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχογιάννιον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομένικον αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Αναλήψεως αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμούρι αποσπάται από το δήμο Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρμάκη αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούδιον αποσπάται από το δήμο Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερδικούσσα αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάσκια αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρκος αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από την κοινότητα Βερδικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαριτσάνη αποσπάται από την κοινότητα Τσαριτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv