ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σέλους (Λαρίσης)

ΦΕΚ 3Α - 07/01/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέλος

Ο οικισμός Δεμιράδες προσαρτάται στην κοινότητα Σέλους

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αντωνίου προσαρτάται στην κοινότητα Σέλους

Ο οικισμός Δούχλιστα προσαρτάται στην κοινότητα Σέλους

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σέλος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύθιον

Ο οικισμός Δούχλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δολίχη

Ο οικισμός Δεμιράδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόγι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυθίου

Κ. Πυθίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέλους

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Ο οικισμός Κοκκινόγι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκινογίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αντωνίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 12/07/1966

Ο οικισμός Δολίχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δολίχης

ΦΕΚ 46Α - 31/03/1978

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοπηλού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 06/05/1991

Ο οικισμός Κοκκινοπηλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινοπηλού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv