ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πέρα Μαχαλά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέρα Μαχαλάς από το δήμο Βουρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Πέρα Μαχαλά (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Πέρα Μαχαλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Διακοπτόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Διακοπτού

Κ. Άνω Διακοπτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέρα Μαχαλά

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Διακοπτού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv