ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρά Μαμουτλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Τσεραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Σερακλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Σνέφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Μπαϊσλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Εντζεκλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Κιουλεμενλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

Ο οικισμός Σαρή Δογανλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μαμουτλή

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπαϊσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Καρά Μαμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροπλαγιά

Ο οικισμός Κιουλεμενλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροχώρι

Ο οικισμός Τσεραπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγγελόκαστρον

Ο οικισμός Σαρή Δογανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράδες

Ο οικισμός Σνέφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεντρικό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροπλαγιάς

Κ. Μαυροπλαγιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρά Μαμουτλή

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Εντζεκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανούντα

Ο οικισμός Σερακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξωχώρι

16/05/1928

Ο οικισμός Καστανούντα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Εξωχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Μαυροπλαγιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Ακροχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πανόραμα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεντρικού

Κ. Κεντρικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαυροπλαγιάς

ΦΕΚ 168Α - 01/07/1955

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαυροπλαγιά στον οικισμό Κεντρικό

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv