ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κράσταλης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κράσταλη

Ο οικισμός Βλαδάγκα προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Ασά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Γιοκτσελή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Δεβιτζελή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Μπουγιουκλή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

Ο οικισμός Τσεπελή προσαρτάται στην κοινότητα Κράσταλης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κράσταλη στον οικισμό Βλαδάγκα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βλαδάγκας

Κ. Βλαδάγκας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κράσταλης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κράσταλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορώνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορώνας

Κ. Κορώνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλαδάγκας

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Ο οικισμός Βλαδάγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακρίτας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακρίτα

Κ. Ακρίτα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κορώνας

16/05/1928

Ο οικισμός Ασά Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιοκτσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δεβιτζελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουγιουκλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσεπελή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ακρίτα (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Γιαννελλαίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακρίτα

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Καλύβια Γιαννελλαίων της κοινότητας μετονομάζεται σε Ειρηνικόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δοϊράνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv