ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ματσικόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ματσίκοβον

Ο οικισμός Σμόλη προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Δαουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Αρτζάν προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Μπεκερλή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Σεϊδελή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Μπαγιάλτσα προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Ερεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

Ο οικισμός Τσιδεμλή προσαρτάται στην κοινότητα Ματσικόβου

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Ο οικισμός Ορέβιτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρασουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπάντσοβον αποσπάται από την κοινότητα Καρασουλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 65Α - 17/03/1920

Ο οικισμός Ορέβιτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

Ο οικισμός Σπάντσοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρασουλίου

18/12/1920

Ο οικισμός Σεϊδελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεκερλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρτζάν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Τσιδεμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταμόρφωσις

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ματσίκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Εύζωνοι

Ο οικισμός Σμόλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόν Δάσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευζώνων

Κ. Ευζώνων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ματσικόβου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπαγιάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατάνι

16/05/1928

Ο οικισμός Δαουτλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ευζώνων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πλατάνι της κοινότητας διορθώνεται σε Πλατανιά

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Ερεσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντοηράκλεια

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευζώνων

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποντοηρακλείας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποντοηρακλείας

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Δάσους

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τσολιάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευζώνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυκάστρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv