ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελημιτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελημίτικα από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατειού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία προσαρτάται στην κοινότητα Βελημιτίκων

ΦΕΚ 194Α - 17/10/1916

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τεμένης

ΦΕΚ 19Α - 04/02/1917

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Τεμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Δαδέϊκα ή Πύργος Ασημάκαινας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πετρόπουλον ή Παναγία της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βελημιτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βελημίτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Βαλιμίτικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βαλιμιτίκων

Κ. Βαλιμιτίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βελημιτίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv