ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μυρόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μύροβον

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Μύροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελληνικού

Κ. Ελληνικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μυρόβου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ελληνικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1947

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα

Κ. Ελληνικού (Θεσσαλονίκης)

07/04/1951

Ο οικισμός Αμπελόφυτον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κυδωνιά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ελληνικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv