ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ανατολούς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ανατολού

Ο οικισμός Σαρασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Παγκαρασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Τζιν Καγιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Εζεντζελή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Οδοτμλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Αλασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Μαμουτλή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Ερεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

18/12/1920

Ο οικισμός Παγκαρασλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών

Κ. Ανατολούς (Σερρών)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 49Α - 09/02/1926

Ο οικισμός Θεοδώροβον αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σοκόλοβον αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραδέλα αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δερελή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαουσλή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα Σοκολόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ανατολού της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολή

Ο οικισμός Σοκόλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραπόταμος

Ο οικισμός Αλασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψυχρονέρι

Ο οικισμός Γιαγχιαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλοράχη

Ο οικισμός Δερελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόρευμα

Ο οικισμός Ραδέλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Οδηγήτρια

Ο οικισμός Μαμουτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαδούλια

Ο οικισμός Μπουγιουκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ραχωνάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανατολής

Κ. Ανατολής (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ανατολούς

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ερεσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυς

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σαρασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελοκόπι

ΦΕΚ 311Α - 27/12/1927

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

16/05/1928

Ο οικισμός Οδοτμλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Εζεντζελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζιν Καγιαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαουσλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπαϊρλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελοκόπι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μικρόρευμα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καράτζαλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολής

Αναγνώριση του οικισμού Ουτσελή ή Ουσεμελή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανατολής

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Ραχωνάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Ο οικισμός Ψηλοράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

16/10/1940

Ο οικισμός Καράτζαλη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ουτσελή ή Ουσεμελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχρονέρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πηγαδούλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δρυς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Ανατολής (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Ανατολής (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Θεοδώροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεοδώρειον

ΦΕΚ 70Α - 21/02/1956

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ροδοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 142Α - 03/06/1981

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ανατολή στον οικισμό Θεοδώρειον

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδόπολης

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδόπολης

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ροδόπολης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv