ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παπράτ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παπράτ

Ο οικισμός Ομέρ Δεδελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χατζή Εσελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χαμζαλή προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Κουζ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Μπας Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χότζα Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλογλαρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παπράτ

Ο οικισμός Χατζή Εσελέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ομέρ Δεδελέρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Χαμζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτιά

Ο οικισμός Μπας Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλοχώρι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κουζ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζοβούνι

Ο οικισμός Παπράτ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντοκερασιά

Ο οικισμός Χότζα Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρόχθιον

Ο οικισμός Μπαλογλαρή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσώνας

Ο οικισμός Σαμπαντζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόχωμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποντοκερασιάς

Κ. Ποντοκερασιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παπράτ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Τετράσπιτον

Ο οικισμός Τσιφλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκαδοχώρι

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ποντοκερασιάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ποντοκερασιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ποντοκερασέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ποντοκερασέας

Ο οικισμός Τετράσπιτον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαγκαδοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ριζοβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελισσώνας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λευκόχωμα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ποντοκερασέας (Κιλκίς)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ποντοκερασιάς

07/04/1951

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυρτιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρουσσών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv