ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κακοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακοχώρι από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κακοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφναι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δαφνών

Κ. Δαφνών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακοχωρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δαφνών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ντούσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαφνών

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Ντούσσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ηλίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv