ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σοκολόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σοκόλοβον

Ο οικισμός Δερελή προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Ο οικισμός Τσαουσλή προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Ο οικισμός Θεοδώροβον προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Ο οικισμός Μονή Μπουτκόβου προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Ο οικισμός Καραντζαλή προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Ο οικισμός Ραδέλα προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

18/12/1920

Ο οικισμός Καραντζαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μπουτκόβου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών

Κ. Σοκολόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 304Α - 14/10/1925

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα Μπασανλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα Μπασανλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 49Α - 09/02/1926

Ο οικισμός Θεοδώροβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Σοκόλοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Ραδέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Δερελή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Τσαουσλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανατολούς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv