ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουσγαλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουσγαλή

Ο οικισμός Κιουλελή προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

Ο οικισμός Μουρασλή προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

Ο οικισμός Ουζούν-Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

Ο οικισμός Χότζα Ογλαρή προσαρτάται στην κοινότητα Μουσγαλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ουζούν-Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυχώρι

Ο οικισμός Μουρασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμπελόφυτον

Ο οικισμός Μουσγαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειστόν

Ο οικισμός Χότζα Ογλαρή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειστού

Κ. Κλειστού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσγαλή

16/05/1928

Ο οικισμός Κιουλελή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Κλειστού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Κλειστού (Θεσσαλονίκης)

16/10/1940

Ο οικισμός Μακρυχώρι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κλειστού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1947

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Ο οικισμός Αμπελόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελληνικού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv