ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπασανλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπασανλή

Ο οικισμός Γιαγχιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπασανλή

Ο οικισμός Καμπερλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπασανλή

Ο οικισμός Μπαϊρλή προσαρτάται στην κοινότητα Μπασανλή

Κ. Μπασανλή (Σερρών)

ΦΕΚ 304Α - 14/10/1925

Ο οικισμός Γιαγχιαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Ο οικισμός Μπαϊρλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σοκολόβου

Κ. Μπασανλή (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπασανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Διάσελον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Διασέλου

Κ. Διασέλου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπασανλή

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Καμπερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλό Χωριό

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Διάσελον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου

Ο οικισμός Ψηλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv