ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μακρυνιάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρκινιάδα από την κοινότητα Δημαριού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από την κοινότητα Επάνω Πέτα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λιβίτσικο της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζυγός

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλάταις της κοινότητας διορθώνεται σε Μελάται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαρκινιάδας

Κ. Μαρκινιάδας (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Μελατών και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

Αναγνώριση του οικισμού Μέγκλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυνιάδας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Μελατών της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μελάται της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κοσμήτσιανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

14/03/1971

Ο οικισμός Κοσμήτσιανα της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Διασέλλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκινιάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv