ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ράμιας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ράμια από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ντάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

Αναγνώριση του οικισμού Ελαφοπήδημα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

Αναγνώριση του οικισμού Γεροβρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Ράμιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv