ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελή ή Βελή Πέρα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελή ή Βελή Πέρα από την κοινότητα Χαλαμπρέζης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Βελή ή Βελή Πέρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέραν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέραν

Κ. Πέραν (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Πέραν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοπόταμος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοποτάμου

Κ. Μεσοποτάμου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέραν

ΦΕΚ 328Α - 09/11/1974

Ο οικισμός Ρομήρι αποσπάται από την κοινότητα Ρομηρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ρομήρι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεσοπόταμος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χιλιοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv