ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουτένων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Βούτενα από την κοινότητα Πολαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα αποσπάται από την κοινότητα Πολαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάκραινα αποσπάται από την κοινότητα Χαλβάτσου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Βούτενα της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Βούταινα

Το όνομα του οικισμού Κάτω Βούτενα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Βούταινα

Το όνομα του οικισμού Μάκραινα της κοινότητας διορθώνεται σε Μάκρενα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βουταίνης

Κ. Βουταίνης (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βουτένων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Μάκρενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Άνω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv