ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρακαβελίου ή Καρακασελίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρακασέλι από την κοινότητα Μίσκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Καρακασέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρποφόρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρποφόρων

Κ. Καρποφόρων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρακαβελίου ή Καρακασελίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ριζόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρποφόρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Καρποφόρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv