ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σεχόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέχοβον

Ο οικισμός Αλτσάκ προσαρτάται στην κοινότητα Σεχόβου

Ο οικισμός Σλώπνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Σεχόβου

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

Κ. Σεχόβου (Πέλλης)

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Σεχόβου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Αλτσάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαμηλό

Ο οικισμός Σέχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ειδομένη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ειδομένης

Κ. Ειδομένης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σεχόβου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σλώπνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δογάνη

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ειδομένης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δογάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Χαμηλό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Ειδομένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv