ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαγιαδάγ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαγιαδάγ

Ο οικισμός Ίσβορον προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

Ο οικισμός Καρασινάν προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

Ο οικισμός Δρέβενον προσαρτάται στην κοινότητα Μαγιαδάγ

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

Κ. Μαγιαδάγ (Πέλλης)

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Ο οικισμός Ίσβορον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Ο οικισμός Καρασινάν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρασινάν

Ο οικισμός Δρέβενον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρασινάν

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μποεμίτσης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Μαγιαδάγ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα Κούπας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λουμνίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Λουμνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκρα

Ο οικισμός Μαγιαδάγ της κοινότητας μετονομάζεται σε Φανός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φανού

Κ. Φανού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαγιαδάγ

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Σκρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκρά

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκρά

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Φανού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρο Δένδρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Φανού

07/04/1951

Ο οικισμός Μαύρο Δένδρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv