ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κερασταρίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεραστάρι από την κοινότητα Αλύκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληόχουνη αποσπάται από την κοινότητα Αλύκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 17Α - 16/01/1934

Ο οικισμός Παληόχουνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοχούνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεραστάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Κεραστάρης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεραστάρη

Κ. Κεραστάρη (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κερασταρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραστάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαλτετσίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv