ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δύο Βουνών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δύο Βουνά από την κοινότητα Αλποσπήτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Δύο Βουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Βουνών

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δύο Βουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Βουνών

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δύο Βουνά στον οικισμό Κάτω Δύο Βουνά

Ο οικισμός Δύο Βουνά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Δύο Βουνών (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Δύο Βουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δύο Βουνών

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Δύο Βουνά στον οικισμό Δύο Βουνά

Ο οικισμός Άνω Δύο Βουνά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Δύο Βουνά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv